sopran alt tenor bas

Lovsånger - ArkivUppdaterad 9 juni 2023

Långt ifrån alla sånger är inspelade, men det finns en hel del att öva på redan nu.

1 Above all - Högst av allt

2 Alfa och Omega (Zimbabwe)

3 Allsmäktig Gud

4 Allt som du har sagt

5 Anchor

6 Andas

7 Ande du som livet ger

8 Beautiful

9 Behold the Lamb of God

10 Breathe

11 Come be with me

12 Come now is the time

13 Det går en väg mot framtiden

14 Din trofasthet

15 Ditt lov

16 Du har räddat mig (Genom allt)

17 Du som stillar stormen (Still)

18 Du är den högste

19 Du är Gud

20 Du är Gud här i staden

21 Du är Konung

22 Du är källan

23 Du är kärlek

24 Du är min herde (The Lord is my shepherd)

25 For all You’ve done

26 Från solens uppgång

27 Fyll mig nu

28 Glory

29 Göm mig i dina vingar

30 Han är inte här

31 Helig – Gud allsmäktig

32 Helig mark

33 Heliga eld

34 Herre visa mig vägen

35 Herren är vår styrka (Not forgotten)

36 He's our hope

37 Hold on

38 Holy is the Lamb

39 Holy Trinity of heaven

40 Hosianna – Jesus dog och livet vann

41 Hosianna – Lovet stiger

42 Här är jag sänd mig

43 Högst av allt (Above all)

44 I alla evigheter

45 I din famn (Jesus änglars...)

46 I ditt ansiktes ljus

47 Inför ditt ansikte

48 Ingenting kan skilja oss från dig

49 Jag ber om din frid

50 Jag kan aldrig sluta att lovsjunga dig

51 Jag kommer för att tillbe

52 Jag vill ge dig o Herre min lovsång

53 Jämna väg

54 Kom (Allt är redo)

55 Kom (Upphöjd är du)

56 Kom du Helige

57 Kom du mitt ljus

58 Kom nådebordet är dukat

59 Kom var mitt centrum

60 Kyrios Iesous

61 Lord I surrender

62 Lord, I lift your name on high

63 Lovely Lord

64 Lyft dina händer inför Gud

65 Låt din vilja ske

66 Låt ditt rike bryta fram

67 Låt varje hjärta öppnas

68 Mitt hopp är byggt på stadig grund

69 My lighthouse

70 Må allt skapat tystna i vördnad

71 Nära Jesus

72 Närmare mig

73 O praise the name

74 Oändlig nåd (Min Frälsare...)

75 Prisa Herren alla folk

76 Prisa nu vår Gud

77 Psalm 95 (Kom låt oss falla...)

78 Rena mig

79 Ropa till Gud

80 Shackles - SATB

81 Sjung till Jesus

82 Soon and very soon

83 Spikarnas lovsång

84 Strålande

85 Söndagshymn

86 The potter's hand

87 Till den som sitter på tronen

88 Tilliten till dig

89 Tusen skäl

90 Under ett vattenfall

91 Use me Lord

92 Utsträckta armar

93 Var stund jag behöver

94 Vi är här samlade tillsammans

95 Vilket underbart namn

96 Välkommen till denna plats

97 Värdigt är Guds Lamm

98 Världens hopp

99 You are the bread, You are the wine

100 You are the rock

101 You shine

102 Ära till ditt namn

103 Ärans konung

104 Öppna mitt hjärta för dig Gud